Matematika - Matice - Inverzní matice matice 3x3 (2. metoda - Jordanova eliminace)

Inverzní matice 3x3, výpočet Jordanovou eliminací

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz