Matematika - Pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta

Pythagorova věta, Vzorec Pythagorovy věty, Obsah čtverců nad odvěsnami, Obsah čtverce nad přeponou

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz