Matematika - Pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta (příklad)

Pythagorova věta, Příklad na výpočet Pythagorovy věty

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz