Matematika - Pravoúhlý trojúhelník - Thaletova věta (příklad)

Příklad na Thaletovu větu - kružnice, poloměr, délka tětivy, Pythagorova věta

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz