Matematika - Výroky - Logické spojky (druhy spojek)

Logické spojky, Složené výroky, Negace, Konjunkce, Disjunkce, Implikace, Ekvivvalence

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz