Matematika - Posloupnosti - Aritmetická posloupnost (součet prvních n členů posloupnosti)

Carl Friedrich Gauss, Vzore pro součet n prvních členů aritmetické posloupnosti

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz