Matematika - Posloupnosti - Aritmetická posloupnost (příklad - součet prvních n členů)

Vzorec pro součet n prvních členů posloupnosti, Příklad

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz