Matematika - Posloupnosti - Geometrická posloupnost (vzorečky)

Součet prvních n členů geometrické posloupnosti (když q=1 a když je q různé od jedné), Příklady

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz