Matematika - Derivace - Co je to derivace č.2

Zpřesnění pojmu derivace, Detailnější vysvětlení derivace, Grafické znázornění

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz