Matematika - Derivace - Základní derivace č.1

Ukázka výpočtu derivace pomocí definice derivace

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz