Matematika - Středoškolská matematika - Číselné obory 12 - Operace se zlomky (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

Operace se zlomky, Sčítání zlomků, Odečítání zlomků, Násobení zlomků, Dělení zlomků

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz