Strategický management - Strategický management 4 - Strategické, taktické a operativní řízení

Strategické řízení, Taktické řízení, Operativní řízení, Porovnání z hlediska plánování, organizování, vedení a kontroly

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz