Strategický management - Strategický management 8 - Změna strategie

Vlivy na změnu strategie - řídící pracovníci, změny podnikatelského prostředí, změny v poptávce, stádia životního cyklu výrobku (zavedení, růst, zralost, saturace, úpadek)

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz