Strategický management - Strategický management 10 - Vize a mise firmy

Rozdíl mezi vizí a misí, Vize a mise skupiny ČEZ, Poslání společnosti Nokie a Wal-Mart

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz