Strategický management - Strategický management 12 - Porterův model

Porterův model pěti sil, Noví konkurenti, Dodavatelé, Zákazníci, Rivalita firem, Substituty

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz