Strategický management - Strategický management 17 - SWOT analýza (úvod)

SWOT analýza, Příležitosti, Ohrožení, Silné stránky, Slabé stránky, Příklady, Podstata SWOT analýzy

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz