Makroekonomie 1 - 21. Monetární (měnová) politika 1

Centrální banka, Komerční banky, Nástroje měnové politiky, Zprostředkující cíle měnové politiky, Konečné cíle měnové politiky, Podrobnější vysvětlení nástrojů měnové politiky, Typy měnové politiky - expanzivní (dopady v krátkém a dlouhém období), restriktivní (dopady v krátkém a dlouhém období), Formy měnové politiky - aktivistická politika, politika stálého pravidla, cílování inflace (inflační cíl, centrální banka), Problémy měnové politiky - past likvidity, necitlivost výdajů na změnu úrokové míry, časové zpoždění

1. část

Centrální banka, Komerční banky, Nástroje měnové politiky, Zprostředkující cíle měnové politiky, Konečné cíle měnové politiky, Podrobnější vysvětlení nástrojů měnové politiky

2. část

Typy měnové politiky - expanzivní (dopady v krátkém a dlouhém období), restriktivní (dopady v krátkém a dlouhém období)

3. část

Formy měnové politiky - aktivistická politika, politika stálého pravidla, cílování inflace (inflační cíl, centrální banka)

4. část

Problémy měnové politiky - past likvidity, necitlivost výdajů na změnu úrokové míry, časové zpoždění

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz