Makroekonomie 1 - 28. Monetární politika v otevřené ekonomice (Mundell-Flemingův model)

Měnová (monetární) expanze a flexibilní kurz (domácí úroková míra, světová úroková míra, depreciace, export, import, měnový kurz, centrální banka, nabídka peněz, trh peněz), Měnová (monetární) restrikce a flexibilní kurz (apreciace), Měnová (monetární) expanze a fixní kurz (tlak na devalvaci), Měnová (monetární) restrikce a fixní kurz (tlak na revalvaci)

1. část

Měnová (monetární) expanze a flexibilní kurz (domácí úroková míra, světová úroková míra, depreciace, export, import, měnový kurz, centrální banka, nabídka peněz, trh peněz)

2. část

Měnová (monetární) restrikce a flexibilní kurz (apreciace)

3. část

Měnová (monetární) expanze a fixní kurz (tlak na devalvaci)

4. část

Měnová (monetární) restrikce a fixní kurz (tlak na revalvaci)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz