Makroekonomie 1 - 32. Swanův diagram

Reálný kurz, Domácí absorpce (spotřeba, investice, vládní výdaje na nákup statků a služeb), Vnější rovnováha a křivka EB (vyrovnaná platební bilance), Vnitřní rovnováha a křivka IB (potenciální produkt a cenová stabilita), Nastolení vnitřní a vnější rovnováhy

1. část

Reálný kurz, Domácí absorpce (spotřeba, investice, vládní výdaje na nákup statků a služeb), Vnější rovnováha a křivka EB (vyrovnaná platební bilance), Vnitřní rovnováha a křivka IB (potenciální produkt a cenová stabilita), Nastolení vnitřní a vnější rovnováhy

2. část

Body mimo křivku EB (přebytek platební bilance, deficit platební bilance), Body mimo křivku IB (inflace, nezaměstnanost), Nerovnováha ve Swanově diagramu, Devalvace kurzu, Revalvace kurzu, Problémy spojené s devalvaci a revalvací ve Swanově diagramu

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz