Makroekonomie 1 - Cvičení: Dvousektor (video odpovědi na dotazy)

1. část

Multiplikátor a výdajová kola: Rozepište proces multiplikace dodatečné investice ve výši 810, když mezní sklon k úsporám je 2/3 a vypočítejte celkový důchodotvorný účinek dodatečné investice.

2. část

Multiplikátor: Rozepište proces multiplikace dodatečné investice ve výši 180, pokud je mezní sklon k úsporám 2/3 a uveďte součet tří prvních přírůstků důchodu.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz