Makroekonomie 1 - 8. Agregátní poptávka

Podstata AD, Veličiny obsažené v AD, Efekt úrokové míry, Efekt bohatství, Zahraniční efekt, Příčiny posunu AD (růst zásoby peněz, zlepšení očekávání, zvýšení bohatství, snížení daní, zvýšení vládních výdajů, oživení v zahraničí)

1. část

Podstata AD, Veličiny obsažené v AD, Efekt úrokové míry, Efekt bohatství, Zahraniční efekt

2. část

Příčiny posunu AD (růst zásoby peněz, zlepšení očekávání, zvýšení bohatství, snížení daní, zvýšení vládních výdajů, oživení v zahraničí)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz