Makroekonomie 1 - 9. Agregátní nabídka

Podstata AS, Dlouhodobá AS (LAS), Krátkodobá AS (SAS), Posun krátkodobé AS a dlouhodobé AS (nominální a reálné vlivy)

1. část

Podstata AS, Dlouhodobá AS (LAS), Krátkodobá AS (SAS)

2. část

Posun krátkodobé AS a dlouhodobé AS (nominální a reálné vlivy)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz