Makroekonomie 1 - 10. Rovnováha v modelu AD-AS

Rovnováha v modelu AD-AS - růst AD, pokles AD, pokles SAS

1. část

Rovnováha v modelu AD-AS - růst AD, pokles AD, pokles SAS

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz