Makroekonomie 1 - 11. Hospodářský cyklus

Podstata hospodářského cyklu (reálný a potenciální produkt), Fáze hospodářského cyklu (expanze, vrchol, recese, deprese, dno), Mezera produktu, Příčiny hospodářského cyklu (poptávkový šok pozitivní a negativní, nabídkový šok pozitivní a negativní), Politický hospodářský cyklus, Druhy hospodářských cyklů (krátkodobé cykly, Kitchinovy cykly, Juglarovy cykly, Kondratěvovy cykly), Konjunkturní indikátory (předstihové, souběžné, zpožděné), Důsledky hospodářských cyklů (ekonomické a politické), Proticyklická politika (politika vysoké zaměstnanosti, protiinflační politika, fiskální a monetární politika)

1. část

Podstata hospodářského cyklu (reálný a potenciální produkt), Fáze hospodářského cyklu (expanze, vrchol, recese, deprese, dno), Mezera produktu

2. část

Příčiny hospodářského cyklu (poptávkový šok pozitivní a negativní, nabídkový šok pozitivní a negativní), Politický hospodářský cyklus

3. část

Druhy hospodářských cyklů (krátkodobé cykly, Kitchinovy cykly, Juglarovy cykly, Kondratěvovy cykly), Konjunkturní indikátory (předstihové, souběžné, zpožděné)

4. část

Důsledky hospodářských cyklů (ekonomické a politické), Proticyklická politika (politika vysoké zaměstnanosti, protiinflační politika, fiskální a monetární politika)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz