Makroekonomie 1 - 13. Nezaměstnanost

Podstata nezaměstnanosti (kriteriální nezaměstnanost), ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, absolutní nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti - frikční, strukturální, cyklická, sezónní, Přirozená míra nezaměstnanosti, plná zaměstnanost, Okunův zákon, Jev hystereze, Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost, Minimální mzda, Dopady nezaměstnanosti - ekonomické a sociální, Politika zaměstnanosti - aktivní a pasivní politika

1. část

Podstata nezaměstnanosti (kriteriální nezaměstnanost), ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, absolutní nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti - frikční, strukturální, cyklická, sezónní

2. část

Přirozená míra nezaměstnanosti, plná zaměstnanost, Okunův zákon, jev hystereze

3. část

Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost, Minimální mzda

4. část

Dopady nezaměstnanosti - ekonomické a sociální, Politika zaměstnanosti - aktivní a pasivní politika

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz