Finanční management - nové - 4. Úvod do financí podniku - Právní formy podniku a veřejná obchodní společnost

Pokud chcete podnikat, tak se musíte rozhodnout, jakou formu podnikání zvolíte - tedy jako co budete na trhu vůči svým zákazníkům vystupovat. Můžete být buď fyzickou nebo právnickou osobou. Pokud si zvolíte právnickou osobu, tak je zapotřebí ještě rozhodnout, jaká forma to bude - veřejná obchodní společnost, komanditní společnosti, akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo?

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz