Finanční management - nové - 5. Úvod do financí podniku - Komanditní společnost

Dalším typem osobní společnosti je komanditní společnost. V té se vyskytují dva typy lidí - komplementáři a komanditisté. Ve videu si ukážeme, že základní rozdíl je v ručení. Kdy komplementář ručí neomezeně celým svým majetkem a komanditista pouze do výše nesplaceného vkladu. Čekají nás také orgány komanditní společnosti a rozdělení zisku mezi komanditisty a komplementáře.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz