Finanční management - nové - 6. Úvod do financí podniku - Společnost s ručením omezeným

Dostáváme se ke známějším formám obchodních společností a to jsou kapitálové společnosti. První z nich je společnost s ručením omezeným neboli s.r.o. Jako obvykle se podíváme na počet zakladatelů, minimální kapitál a ručení. Popíšeme si, jaké má společnost s ručením omezeným orgány - valná hromada, statutární orgán a nepovinnou dozorčí radu. Nezapomeneme ani na rozdělení zisku.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz