Finanční management - nové - 13. Časová hodnota peněz - Hrubá a čistá úroková míra

Zatím jsme se neustále bavili o úrokové míře, ale nezmiňovali jsme se o tom, že pokud je úrok výnosem, tak se také musí zdanit. Proto rozeznáváme hrubou a čistou úrokovou míru. Hrubá úroková míra je míra, se kterou jsem se setkávali do teď. Je to úroková míra před zdaněním. Máme ale také úrokovou míru po zdanění - to je tzv. čistá úroková míra. Pojďme se na tyto dvě míry podívat v konkrétním příkladu.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz