Finanční management - nové - 14. Časová hodnota peněz - Skládání úroků (měsíční)

Nominální úroková míra má vlastnost, které se říká skládání úroků. To řeší např. následující situaci. Máte na účtu jeden měsíc 200 Kč, druhý měsíc 150 Kč, třetí měsíc 600 Kč atd. Ale počítá se roční nominální úroková míra. Takže na konci roku se vám vypočítají úroky z těchto peněz. Ale úroková míra je roční a zůstatky jsou měsíční a v různé výši. Jak velikost úroků vypočítat? Právě v tom nám pomůže tzv. skládání úroků. Podíváme se, co to je a půjdeme rovnou na příklad.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz