Finanční management - nové - 16. Časová hodnota peněz - Efektivní úroková míra

Už známe skládání úroků. Říkali jsme si, že při stejných úrokových mírách je pro nás výhodnější častější skládání úroků. Pokud máte 10% roční úrokovou míru skládanou ročně a 10% roční úrokovou míru skládanou měsíčně, tak si vyberete variantu s měsíčním skládáním. To jsme si ukázali v předchozím videu. Co když ale varianty nepůjdou tak dobře porovnat. Např. 12,5 % skládaného ročně a 12 % skládaného měsíčně. Kterou variantu vyberete? Zde se to nedá jednoduše určit. Protože obě hodnoty přepočteme na efektivní úrokovou míru, která nám umožní snadno varianty porovnat.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz