Finanční management - nové - 17. Časová hodnota peněz - Efektivní úroková míra a spojité a nespojité skládání úroků

Možná si vzpomínáte, že jsme se bavili o tom, že existuje spojité a nespojité skládání úroků. Spojité je s nekonečnou četností skládání úroků a nespojité je např. roční, měsíční, čtvrtletní atd. Pro tyto dva druhy skládání (spojité a nespojité) existují jiné vzorce pro výpočet efektivní úrokové míry. Jeden jsme si představili v předchozím videu. Nyní si ho zopakujeme a přidáme ještě vzorec pro spojité skládání úroků.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz