Účetnictví - 3. Rozvaha - Co je to rozvaha

Pojďme se seznámit s prvním účetním výkazem, kterým je rozvaha. Už ve videu uvidíme, proč je rozvaha tak důležitá. Ukazuje nám majetek a zdroje podniku. Seznámíme se s dvěma pojmy, které nás budou provázet i v dalších videích. A to jsou aktiva a pasiva. Aktiva a pasiva úzce souvisí s rozvahou a tvoří jejich podstatu. Aktiva představují majetek a pasiva představují zdroje. U rozvahy je důležité nezapomenout na to, že se obě dvě strany musí rovnat. Tedy aktiva se musí rovnat pasivům.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz