Účetnictví - 4. Rozvaha - Rozvaha a aktiva

Aktiva dělíme na dlouhodobá aktiv a a krátkodobá aktiva. Rozdíl je v tom, že dlouhodobá aktiva používáme v podniku delší dobu než jeden rok – např. pozemky. Krátkodobá aktiva kratší dobu než jeden rok – např. peníze. Můžeme se dostat do situace, kdy nám název majetku nebude stačit, abychom ho dokázali zatřídit do krátkodobých nebo dlouhodobých aktiv (příkladem jsou např. zvířata nebo cenné papíry). Je dobré si všimnout, že aktiva jsou v rozvaze seřazené od těch, co jdou nejhůře přeměnit na peníze, až po ty, které jdou snadno přeměnit na peníze.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz