Účetnictví - 7. Rozvaha - Hmotná aktiva

Hmotná aktiva mají tu výhodu, že si na ně můžeme sáhnout. Řadíme mezi ně pozemky, budovy, stroje a zařízení. Je tu ale jedna zajímavost. Hmotná aktiva mění v čase svou hodnotu. Stroj dnes má jinou hodnotu než stroj za 3 roky. To se ale musí v účetnictví nějak řešit, protože účetnictví musí reálně zobrazovat situaci podniku - tedy i majetku.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz