Účetnictví - 11. Rozvaha - Aktiva a peníze

Asi se shodneme na tom, že peníze jsou pro podnik velice důležité. Je zapotřebí, aby byla určitá část majetku k dispozici v peněžní formě. Například kvůli nutnosti rychlé úhrady určitých výdajů. Peníze můžeme mít v podniku ve dvojí podobě: v pokladně a na běžném účtu. Ještě si ale musíme dát pozor, že existují tzv. ceniny

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz