Účetnictví - 12. Rozvaha - Pasiva a vlastní kapitál

Nyní opouštíme oblast aktiv, kterou máme úspěšně za sebou. Pojďme se pustit do druhé strany rozvahy, což jsou pasiva. Dozvíme se, že pasiva se dělí na vlastní kapitál a cizí kapitál. Ukážeme si, co všechno do vlastního kapitálu patří. Jedná se především o: Základní kapitál, Dary, Zisky.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz