Účetnictví - 13. Rozvaha: Pasiva a cizí kapitál

Nyní se dostáváme k poslední části rozvahy a to jsou pasiva v podobě cizího kapitálu. Cizí kapitál dělíme na dlouhodobý a krátkodobý. To znamená podle doby použití v podniku. S cizím kapitálem se pojí pojem závazek. V přednášce si řekneme, že závazek nejsou jen závazky vůči dodavatelům. Ale také např. vůči zaměstnancům nebo státu.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz