Účetnictví - 14. Rozvaha: Příklad na rozvahu

Již jsme se toho naučili dost, abychom si mohli sestavit svou první rozvahu. Bude to tzv. zahajovací rozvaha, která se dělá na začátku účetního období. Naším úkolem bude zařadit jednotlivé položky do aktiv a pasiv. Následně ještě do dlouhodobých nebo krátkodobých aktiv popř. v pasivech do vlastního nebo cizího kapitálu.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz