Účetnictví - 15. Rozvaha: Procvičování aktiv a pasiv (poznávačka)

Nyní si vše procvičíme na poznávačce. V přednášce máme vyjmenované některé položky a naším úkolem je zařadit je správně mezi aktiva a pasiva. Popř. krátkodobá nebo dlouhodobá aktiva popř. vlastní kapitál nebo cizí kapitál v pasivech.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz