Účetnictví - 19. Rozvahové změny: Aktivní a pasivní účty

Už jsme si říkali, že máme počáteční a konečnou rozvahu. Mezi sestavením těchto dvou rozvah se děje celá řada různých účetních operací. Tyto operace zachytáváme na tzv. aktivní a pasivní účty. Každý aktivní i pasivní účet má dvě strany. Stranu „Má dáti“ a „Dal“. Je důležité si zapamatovat, jak se na těchto účtech zaznamenávají přírůstky a úbytky. Kde jsou tedy plusy a kde mínusy. Pojďme se na to podívat.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz