Účetnictví - 28. Výsledovka: Výnos a příjem

V předchozí přednášce jsme si říkali, kdy nastává výnos. Asi jste si všimli, že výnos neměl nic společného se získáním peněz od zákazníka. To je důvod, proč rozlišujeme pojmy výnos a příjem. Výnos znamenal, že jste si zasloužili peníze zákazníka a příjem je o tom, že peníze zákazníka skutečně dostanete. Podíváme se, jak se příjem zaúčtuje a také si povíme o tom, že výnos a příjem jsou časově nezávislé. To znamená, že příjem může vzniknout před, po nebo i zároveň s výnosem. Uvedeme si konkrétní příklady.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz