Účetnictví - 29. Výsledovka: Náklady a výdaje

Pokud jste pochopili výnosy, tak náklady jsou to samé jen opačně. Náklad vznikne ve chvíli, kdy uděláte něco, co zapříčiní, že musíte zaplatit. Pokud tedy spotřebujete např. elektrickou energii, tak když dorazí faktura, tak to znamená, že musíte zaplatit peníze. V tu chvíli vzniká náklad. Jakmile fakturu uhradíte pomocí peněz, tak vzniká výdaj. Tyto dva pojmy – náklad a výdaj – musíte rozlišovat.Opět platí, že náklad a výdaj jsou na sobě časově nezávislé.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz