Účetnictví - 30. Výsledovka: Smysl nákladů

Zřejmě dává smysl ptát se, proč máme náklady. Firmě jde především o zisk. Zisk vypočtete jako výnosy mínus náklady. To znamená, že kdyby náklady neexistovaly, tak máte o to vyšší zisk (nic nemusíte od výnosu odečítat). V takovém případě by se výnosy rovnaly zisku. Proč tedy mít náklady? Protože bez nákladů se nedá výnosů dosáhnout.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz