Účetnictví - 31. Výsledovka: Přiřazování nákladů k výnosům

Z předchozího vysvětlování nákladů a výnosů nám vyplynulo, že náklady a výnosy jsou od sebe časově oddělené. Nevznikají v jeden okamžik. Ale na druhou stranu spolu souvisí. Uváděli jsme si, že není možné bez nákladů dosahovat výnosů. Existuje tedy mezi nimi určitá vazba. Co když ale tedy výnos vznikne v jednom účetním období a náklad (který nám pomohl tohoto výnosu dosáhnout) v jiném účetním období (např. až v následujícím roce). V takovém případě musíme vždy dodržet pravidlo, že se náklady přiřazují výnosům a ne naopak.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz