Účetnictví - 32. Výsledovka: Náklady období

Již víme, že náklady přiřazujeme k výnosům. To určuje, do jakého účetního období budou náklady spadat. Ale co když máme náklady, ke kterým neexistují výnosy (resp. nedokážeme tyto výnosy přesně určit – platíte člověka na úklid a to je náklad, ale nedá se říci, ke kterým výnosům vám dopomáhá. I když to, že je ve firmě pořádek asi nějak nepřímo výnosy ovlivní). V takovém případě hovoříme o nákladech období. V přednášce se podíváme, jak s takovými náklady naložit.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz