Účetnictví - 33. Výsledovka: Akruální princip

Jak byste postupovali, kdybyste chtěli vědět, jak se určitého podniku daří? Budou vás zajímat spíše náklady a výnosy? Nebo jen příjmy a výdaje? Ve skutečnosti se budete zajímat, jakých nákladů a výnosů firma dosáhla. Firma může mít v jednom účetním období skvělé výnosy a náklady. Co když se ale příjmy a výdaje budou realizovat až další účetní období (říkali jsme si, že příjmy a výdaje se nemusí realizovat ve stejnou chvíli jako náklady a výnosy). Kdybyste se řídili podle příjmů a výdajů, tak byste firmu ohodnotili v daném účetním období jako špatnou. Proto hodnotíme společnosti podle nákladů a výnosů. A s tím souvisí akruální princip.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz