Účetnictví - 36. Zásoby: Pořizovací cena

V jaké hodnotě budou přijaty zásoby na sklad? Mohlo by se zdát, že za cenu, za kterou jsme je pořídili. A ona je to ve své podstatě pravda, ale z čeho všeho se pořizovací cena skládá? Vypočteme jí jako cenu pořízení plus vedlejší pořizovací náklady. Cenou pořízení je cena nakoupených zásob a vedlejší pořizovací náklady jsou náklady, které jsme na pořízení museli vynaložit (pojištění, doprava, clo apod.). Podíváme se, jak to v účetnictví funguje.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz