Účetnictví - 47. Odpisy: Zrychlené odpisy

Už název nám napovídá, že budeme odepisovat zrychleně. To znamená, že na začátku odepíšeme větší částku a poté částku menší. Často se tato metoda používá u majetku, který na začátku přináší větší výnosy než v následující době používání. Neexistuje jedna metoda, jak zrychlené odpisy vypočítat. Metod je více. My si ukážeme metodu SYD – Sum of Years Digits (Součet hodnot jednotlivých roků).

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz