Účetnictví - 48. Odpisy: Kde se vzala odepisovaná částka

V předchozích videích jsme viděli, že jsme odepisovali hodnotu stroje. Kde se ale tato hodnota stroje vzala? Někdo by asi řekl, že jsme nakoupili stroj např. za 180.000 Kč a tak jsme začali 180.000 Kč postupně odepisovat. Ve skutečnosti tomu tak být nemusí a jsou zde ještě další částky, které vstupují do odpisované hodnoty. Jsou to tzv. vedlejší pořizovací náklady.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz